Abonnementsbetingelser for NetSkolen.dk

Generelt

NetSkolen.dk er udbyder af online videokurser til ansatte i skoleverden. Kurserne udbydes på websitet www.netskolen.dk mod betaling. Nedenstående betingelser gælder ved køb af onlinekurser hos www.netskolen.dk som privatperson eller organisation (kommuner, institutioner, skoler).

Ved tilmelding og betaling indgås en bindende aftale med NetSkolen.dk til et eller flere kurser på websitet.

Abonnement, login og adgang til kursusområde

Ved tilmelding skelnes mellem enkeltabonnement og organisationsabonnement.

For alle abonnenter gælder at adgangen til www.netskolen.dk ikke må sælges, overdrages eller på anden vis gives til tredjepart. Indholdet er forbeholdt abonnenter, og videregivelse af strafbart.

Enkeltbrugere køber adgang til et eller flere kurser for en enkelt person, og afregner med betalingskort. Abonnenten får per. e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode til login på websitet.

Organisationsabonnenter får adgang via et samlet køb, som udløser abonnementer til alle eller udvalgte ansatte i organisationen. Ansattes login knyttes op på arbejdsmailadressen, som udleveres af den kursusansvarlige i pågældende organisation. Alle abonnenter adviseres om tilmeldingen til www.netskolen.dk på arbejdsmailadressen.

Alle abonnenter får adgang til en personlig menu, som indeholder kursusoversigt, kursusbeviser, kursusmateriale, brugeroplysninger og historik.

Betaling og tilmelding

Som enkeltbruger sker betaling samtidig ved tilmelding til et udvalgt kursus. Adgangen til kurset er 12 måneder fra betalingsdatoen. Der oprettes adgang umiddelbart efter gennemført betaling.

Betaling med kort og betalingssystem

Enkeltbrugere benytter online betaling via betalingssystemet Stripe. Betaling kan ske med følgende korttyper: Visa, Mastercard og American Express.

Betalingssystemet opfylder alle gældende krav om sikkerhed, og al kommunikation mellem bruger og betalingssystem foregår via en krypteret SSL-forbindelse. Data mellem Stripe og Nets betalingsserver er ligeledes krypteret. Dine oplysninger i betalingssystemet kan hverken ses af NetSkolen.dk eller tredjepart.

Betaling med faktura for organisationer

For kommuner, skoler og institutioner, som ønsker at tegne abonnement til flere brugere, betales via faktura. Priser og aftaler om betaling sker ved henvendelse til [email protected]

Abonnementer indgås som standard for 12 måneder med mulighed for forlængelse.

Fortrydelse

Ved køb af videokurser med øjeblikkelig online adgang, er der tale om en digital ydelse, som giver direkte adgang efter køb. Det betyder at man ved køb af ydelsen accepterer at fraskrive sig Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og forlængelse af abonnement

Abonnementet udløber automatisk efter 12 måneder. Der refunderes ikke indbetalt abonnementsgebyr ved opsigelse før tid. Abonnenter vil blive kontaktet per mail inden udløb, og få tilbudt forlængelse af abonnementet.

Rettigheder og ophavsret

NetSkolen.dk og EasyIQ forbeholder sig retten til alt tilgængeligt indhold på websitet, herunder også videoer, filer, tekster, logoer, lyd, billeder samt indhold i udsendte e-mails.

Brug af NetSkolen.dks logo må kun gengives efter forudgående og skriftlig tilladelse fra EasyIQ.

Alt materiale på NetSkolen.dk ejes af EasyIQ A/S og kopiering eller deling af indhold uden forudgående skriftlige aftale vil blive retsforfulgt.

Kursus afholdelse og indhold

NetSkolen.dks kurser er online kurser, og kan gennemføres til enhver tid med et gyldigt abonnement. Adgang til kurserne er personlig, og uberettiget adgang til kurserne via en anden persons login medfører pligt til at betale det fulde beløb for kurset.

Indholdet i Netskolen.dks videokurser opdateres og udvikles løbende og efter nøje vurdering af relevans for slutbrugeren. Netskolen.dk kan ikke drages til ansvar for ændrede funktioner og værktøjer i programmerne omtalt i kurserne.

Utilfredshed med kurset indhold udløser ingen refundering af indbetalt kursusgebyr.

Teknisk forudsætning for deltagelse

NetSkolen.dks kurser tilgås fra en webbrowser med brugers personlige brugernavn og password. NetSkolen.dk er ikke ansvarlig for tekniske forhold lokalt hos abonnenten, som forhindrer adgang til videokurserne.

Alle kurser inkluderer en kort vejledning til optimal visning af kurset i en webbrowser.

Brug af tredjeparts teknologi

Til gennemførelse af online kurser, anvender NetSkolen.dk sites og software fra tredjepart. Der anvendes også cookies på websitet med det formål at yde abonnenter en bedre oplevelse. Ved tilmelding gives samtykke fra abonnent til NetSkolens brug af ovennævnte teknologi og software.

Behandling af persondata og øvrige data

NetSkolen.dk indhenter kun persondata i tilfælde, hvor dette er relevant for levering af ydelsen, og i tilfælde det er relevant for abonnentens aktivitet hos NetSkolen.dk.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af persondata overholdes alle relevante lovbestemmelser.

Persondata opbevares så længe NetSkolen.dk enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed data blev indsamlet.

Behandling af data for enkeltbrugere

Abonnenten giver samtykke til at NetSkolen må indsamle følgende personoplysninger: navn, e-mail, telefonnummer og organisation/firma. Desuden gives samtykke til at NetSkolen må behandle oplysninger om abonnenten forbundet med brugen af NetSkolen.dk, herunder brugernavn, password, IP-adresse, login, dato for login, progression i kurser, fuldførelse af kurser samt øvrig interaktion med NetSkolen.dks server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt deltagelse i fora oprettet af eller på NetSkolen.dk.

Behandling af data for abonnenter i organisationsaftaler

Organisationen som indgår en aftale med NetSkolen.dk giver samtykke til indhentelse af følgende personoplysninger på hver enkelt bruger: navn, e-mail og tilknytning til organisation.

Der gives samtidig samtykke til at NetSkolen må behandle oplysninger om abonnenten forbundet med brugen af NetSkolen.dk, herunder brugernavn, password, IP-adresse, login, dato for login, progression i kurser, fuldførelse af kurser samt øvrig interaktion med NetSkolen.dks server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt deltagelse i fora oprettet af eller på NetSkolen.dk.

En organisationsaftale indeholder samtykke til at organisationens ledelse må indhente data om ansattes logintidspunkter og progression på indkøbte kurser. Dette udleveres til organisationens ledelse efter aftale med NetSkolen.dk

Samtykke til information og nyheder pr. e-mail

Abonnenter giver ved tilmelding samtykke til at NetSkolen.dk og EasyIQ A/S må fremsende relevante e-mail om markedsføring af egne eller tredjeparts produkter og ydelser, samt informationer om nye og opdaterede kurser indeholdt i indeværende abonnement.

Reklamation og support

Reklamationer eller ønsker om support kan ske ved skriftlig henvendelse til [email protected] med konkret angivelse af udfordring, fejl eller mangler.

Udbyder af NetSkolen.dks ydelser

NetSkolen.dk udbydes af EasyIQ A/S under cvr.nr. 36476656.
EasyIQ A/A er dataansvarlig efter persondataloven.

Kontaktoplysninger

EasyIQ A/S
Godthåbsvej 89, st.
8660 Skanderborg
E-mail: [email protected]